Kom in actie: Steun en doe mee met de 1 juli demonstraties tegen Israëlische annexatie van de bezette West Bank

Samidoun Palestijnse Gevangenen Solidariteitsnetwerk roept alle organisaties die zich inzetten voor de bevrijding van Palestina op om de actieoproep van Samidoun in bezet Palestina en de diaspora te ondersteunen. De actieoproep is gericht op de wereldwijde mobilisaties op woensdag 1 juli, de dag dat de Israëlische staat hun koloniale project van etnische zuivering wil escaleren door het annexeren van de de reeds bezette West Bank.

Samidoun organizers, supporters en partners helpen op dit moment met het opzetten van demonstraties in Ramallah, New York City, Madrid en Amsterdam. Evenementen in Los Angeles, San Francisco en andere steden worden spoedig bekendgemaakt.

Organisaties als Al-Awda: The Palestine Right to Return Coalition en de US Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel hebben ook actieoproepen gepubliceerd die door Samidoun volledig gesteund worden.

Om de internationale oproep van Palestijnen onder Israëlische bezetting te steunen, of om ons te informeren over jouw lokale evenement, kun je dit online formulier invullen, ons een bericht op Facebook sturen of ons mailen op Samidoun@protonmail.com

Lees het volledige statement en de actieoproep onder de foto:

(English)
(Arabic)

Een oproep aan het strijdende Palestijnse volk in bezet Palestina en aan de massa’s van ons volk die strijden in ballingschap en de diaspora…

Een oproep aan Palestijnen, Arabieren en volkeren van de wereld…

Israël, het zionistische project dat volledig gesteund wordt door de Verenigde Staten en de reactionaire krachten in de regio, gaat verder met hun poging om de Palestijnse zaak en Palestijnse rechten te liquideren. Ze proberen hun racistische koloniale regime op te leggen door middel van geweld, repressieve middelen, gevangenissen en detentiecentra, en de systematische vernietiging van het Palestijnse volk. Israël ontzegt niet alleen de nationale rechten van het Palestijnse volk, maar schendt dagelijks de meest basale en natuurlijke rechten van het volk en het land.

Ons strijdende Palestijnse volk, samen met de Arabische natie, de volkeren van de regio en de progressieve krachten en bevrijdingsbewegingen over de hele wereld, zijn zich nu meer dan ooit bewust van het ware gezicht van de racistische, zionistische entiteit en hun expansionistische aard. Ze zien ook duidelijk hoe de bezetting doorgaat met hun dagelijkse aanvallen op het Palestijnse volk. Deze misdaden en schendingen kennen geen pauze, het moorden, de blokkades, de massa-arrestaties, het slopen van huizen en de confiscaties van Palestijns land door annexatie- en gedwongen verplaatsingsprojecten. Deze dagelijkse misdaden van de bezettingsmacht vinden plaats onder het oog van de wereld, maar leidt niet tot het ter verantwoording roepen van de bezetter. Geen enkele inhoudelijke reactie wordt gegeven en zelfs minimale internationaal rechterlijke actie wordt vermeden.

Het beleid van de zionistische staat en van de Trump regering die Netanyahu en Gantz steunt, is de natuurlijke voortzetting van de voortdurende geschiedenis van elke opeenvolgende Israëlische regering vóór de oprichting van de zionistische staat op ons Palestijnse thuisland in 1948 tot op de dag van vandaag. Deze rechtse alliantie en de diepgaande, fundamenteel racistische structuren die hen steunen, zijn ervan overtuigd dat ze hun wil met geweld aan het Palestijnse volk kunnen opleggen vanwege de staat van desintegratie, zwakte en desorganisatie van het Palestijnse en Arabische front. Ze richten hun aanvallen op de huizen en het bestaan ​​van het Palestijnse volk, van huisvernietigingen in de Negev, Qalansuwa, Jeruzalem en de hele Westelijke Jordaanoever, tot het voortzetten van de verwoestende belegering van ons volk in de Gazastrook, tot het ontkennen van onze rechten op terugkeer en zelfbeschikking in heel Palestina.

Vandaag de dag bereidt de zionistische rechtse alliantie zich voor om het hele Palestijnse land op de bezette Westelijke Jordaanoever te plunderen, door een systeem van getto’s, kantons en verarming te implementeren. Wat zij “feiten op de grond” noemen, is in de eerste plaats een aanval op de rechten en belangen van de Palestijnse volksklassen in heel bezet Palestina.

Aan de andere kant betekent dit Israëlische beleid ook een versneld einde aan het proces van overgave en illusie, het proces van onderhandelingen die zijn begonnen met de Madrid conferentie in 1991 en de rampzalige en verwoestende Oslo-akkoorden die de Palestijnse volksorganisaties hebben vernietigd. Deze stroming leidde de nationale Palestijnse beweging naar een nederlaag, intern conflict en desintegratie, en nam de rol over van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie om vervolgens het populaire en democratische karakter ervan te vernietigen.

Tegenwoordig kijken de volkeren van de wereld, zowel vriendelijke als vijandige krachten, naar de Palestijnse reactie op deze laatste zionistische misdaad en het hele historische proces van vernietiging. Hun ogen wijzen op het grote belang van een populaire Palestijnse en Arabische reactie op het annexatieproject en het opleggen van de zogenaamde “Israëlische wetten en soevereiniteit over Judea en Samaria”.

Daarom roepen we alle nationale en islamitische krachten, populaire organisaties in Palestina en in ballingschap en diaspora, evenals onze vakbonden, vrouwenorganisaties en studentenbeweging op om op grote schaal deel te nemen aan de protestmars die op 1 juli 2020 zal beginnen in de stad Ramallah. We marcheren op het pad van een verenigd Palestijns volk en een verenigde Palestijnse strijd, staand voor de rechten en waardigheid van ons Palestijnse volk.

We roepen het Palestijnse volk op in heel bezet Palestina, overal in ballingschap en diaspora, en al diegenen die opkomen voor gerechtigheid in Palestina – alle nationale krachten, jongerenorganisaties, maatschappelijke instellingen en volksbewegingen – om directe acties en mobilisaties van burgers te organiseren in de vluchtelingenkampen, steden en dorpen en plannen op te stellen voor gezamenlijke actie en massaorganisatie. Samen kunnen we de macht en het potentieel van het Palestijnse volk, het Arabische volk en de internationale beweging voor gerechtigheid mobiliseren om de plannen van de bezetter en zijn medewerkers het hoofd te bieden. Het is tijd om een ​​kwalitatieve stap te zetten om het Palestijnse volk te beschermen en de basis van de nationale bevrijdingsbeweging te herstellen.

Ons Palestijnse volk overal ter wereld en de nationale bevrijdingsbeweging marcheren op het pad naar bevrijding en terugkeer.

Met loyaliteit aan de martelaren en de strijdende gevangenenbeweging, het leiderschap van de Palestijnse strijd.

Stop de bezetting! De annexatie-, kolonisatie- en nederzettingsprojecten zullen worden verslagen. De overwinning is voor het Palestijnse volk en de Palestijnse zaak!

6 juni 2020

Leave a Comment