Samidoun: We zullen niet zwijgen omdat Israël ons als “terroristen” bestempelt

Als reactie op het bestempelen van Samidoun als een “terroristische organisatie” door de Israëlische Minister van Defensie en oorlogsmisdadiger Benny Gantz, bevestigt Samidoun Palestijnse Gevangene Solidariteitsnetwerk dat we zullen blijven organiseren en mobiliseren voor de verdediging van Palestijnse rechten en bevrijding. Deze bestempeling is het laatste hoofdstuk in een lastercampagne die bedoeld is om de internationale steun voor het Palestijnse volk en vooral de bijna 5.000 Palestijnse politieke gevangenen, het zwijgen op te leggen. Dit is een aanval op de Palestijnse gevangenenbeweging en op het recht van Palestijnen in ballingschap en diaspora om zich te organiseren. We verzekeren iedereen dat we niet zullen zwijgen of afgeschrikt worden door deze lastercampagnes van Israël.

De Israëlische aanklachten staan ​​bol van valse, misleidende en onzorgvuldige beschuldigingen. Te beginnen met het vermelden van een onjuiste datum (2012) voor de oprichting van Samidoun (we vieren ons ​​10-jarig jubileum dit jaar, in 2021, zoals gemakkelijk te zien is op onze website). Daarnaast heeft de Palestijnse schrijver Khaled Barakat meerdere malen zijn steun uitgesproken voor het werk van Samidoun, en we zijn er trots op zijn geschriften en gedachten te kunnen delen. Maar ook hier speelt Israëls volledige minachting voor enige feiten op: Khaled Barakat is nu niet, en nooit niet directeur of “hoofdcoördinator” van Samidoun geweest.

Samidoun is een grassroots-organisatie zonder betaald personeel. We zamelen voor geen enkele organisatie geld in, behalve om onze eigen campagnes te financieren. We hebben afdelingen in de VS, Canada, Duitsland, Nederland, Spanje, Zweden, Brazilië, Griekenland en bezet Palestina, en lid-organisaties, waaronder het Collectif Palestine Vaincra in Frankrijk. Deze aanval is een poging om de groeiende, wereldwijde mobilisatie voor Palestina te stoppen en te ondermijnen.

Ons werk is altijd publiek en zichtbaar, zoals te zien is op onze website (www.samidoun.net / www.samidoun.nl), en we zijn trots om op te roepen tot de vrijheid van Palestijnse politieke gevangenen zoals Ahmad Sa’adat, Khalida Jarrar en duizenden Palestijnen van diverse politieke achtergronden. Deze Israëlische campagne tegen Samidoun is niet gebaseerd op enige feiten.

In feite lijken de meeste aanklachten rechtstreeks afkomstig te zijn van de rechtse propaganda-organisatie NGO Monitor, die tot doel heeft Israël te beschermen tegen internationale aansprakelijkheid voor oorlogsmisdaden. Zij doen dit door mensenrechtenverdedigers in Palestina en de rest van de wereld in een kwaad daglicht te stellen. De “ongegronde claims en feitelijke onnauwkeurigheden” van NGO Monitor zijn een kenmerk van hun verdediging van de Israëlische apartheid, buitengerechtelijke executies, landconfiscatie, willekeurige detentie, militaire bezetting, belegering en kolonialisme.

Samidoun is een onafhankelijke internationale, Arabische en Palestijnse organisatie die zich inzet voor de bevrijding van bijna 5.000 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen. We pleiten voor de boycot van Israël en we verdedigen het recht van de Palestijnen om zich te verzetten tegen bezetting, apartheid en onderdrukking, en het recht van alle Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en landen terug te keren. Wij staan ​​voor een vrij Palestina, van de rivier tot aan de zee.

Het is om deze redenen, en alleen om deze redenen, dat Samidoun wordt aangevallen door het Israëlische Ministerie van Defensie. Een Ministerie dat zich dagelijks bezighoudt met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tegen het Palestijnse volk onder bezetting. Dit is een nieuwe poging om onderdrukking en dreigementen tegen het Palestijnse volk en hun internationale bondgenoten te gebruiken als campagneactiviteit voor de partij van Benny Gantz bij de Israëlische verkiezingen. Dit is ook een poging om de aandacht af te leiden van het ernstige probleem waarmee honderden zionistische functionarissen – waaronder Gantz zelf – worden geconfronteerd, die bang zijn voor de volgende stappen van het onderzoek door het Internationaal Strafhof (ICC) na de laatste aankondiging op 5 februari 2021 waarin wordt bevestigd dat het Strafhof de bevoegdheid heeft om oorlogsmisdaden in de Palestijnse bezette gebieden te onderzoeken.

Verder is het geen verrassing dat deze openbare aanval slechts enkele dagen komt nadat 300 internationale organisaties zich hebben aangesloten bij een collectieve campagne voor de bevrijding van Palestijnse studentgevangenen.

Voor ons is het duidelijk dat we dit niet kunnen opvatten als een aanval op enkel Samidoun: deze aanval gaat hand-in-hand met een reeks lastercampagnes tegen Palestijnse mensenrechtenverdedigers en degenen die de Palestijnse rechten wereldwijd verdedigen – en de Palestijnse gevangenen en het Palestijnse volk zelf. Dezelfde beschuldiging zijn geuit richting internationale organisaties die zich inzetten voor Palestijnse rechten en vrijheid. Deze aanval is een poging om de Palestijnse gevangenen te isoleren, niet alleen achter de tralies, maar ook in hun internationale steun en solidariteit. En deze aanval is een poging om de steun voor het legitieme verzet van het Palestijnse volk het zwijgen op te leggen – een verzet gericht tegen imperialistische oorlogen, het Oslo-proces en de voortdurende kolonisatie van Palestina.

Wij behoren tot de vele activisten en organisaties die zijn aangevallen door Israël – van wie velen een veel hogere prijs hebben betaald, waaronder de Palestijnen, Arabieren en internationalisten die door Israël zijn gevangengezet, gemarteld en vermoord. Het doel van deze aanvallen is altijd hetzelfde: een poging om de groeiende internationale steun voor het Palestijnse volk en hun rechtvaardige zaak te ondermijnen.

Vrijwel elke organisatie, beweging en individuele activist die staat voor Palestijnse bevrijding is een doelwit van de Israëlische bezetting en haar belangrijkste oorlogsmisdadigers. Ze gebruiken smaadcampagnes, bedreigingen en pogingen om de staatsmacht te mobiliseren om een ​​antikoloniale, antiracistische beweging voor gerechtigheid en bevrijding te onderdrukken. We zijn er trots op om schouder-aan-schouder te staan ​​met iedereen die met dergelijke lastercampagnes en repressieve aanvallen geconfronteerd is. We zullen ons werk intensiveren en samen sterk staan tegen Israëlische apartheid, bezetting, oorlogsmisdaden en kolonisatie. En we blijven samen organiseren voor de bevrijding van Palestina.

We nodigen activisten en organisaties uit om lid te worden van het Samidoun-netwerk en samen met ons te bouwen. Neem contact met ons op via samidoun@samidoun.net.

Leave a Comment